Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Kurulması

  • Ülkemiz şiddet döngüsü bağlamında sürekli travma üreten, kırılgan bir coğrafyadır. Ciddi deprem riski altında yaşayan Türkiye’de, deprem travması tehdidi sürekli hale gelmiştir.

 

  • Kadınlara ve çocuklara yönelik ev içinde ve sokakta uygulanan şiddettin öteden beri oldukça ciddi bir problem olmasıyla birlikte, özellikle kadına ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir.

 

  • Zamanında gerektiği gibi yüzleşilmemiş eski politik, etnik katliamlar ve kırımlar yavaş yavaş toplumun gündemine girmekte ve ciddi sosyo-psikolojik sarsıntılara neden olmaktadır. Katledilenlerin çocukları ile torunları hala aramızda yaşamaktadır. Bu süreç onlar için yeniden travmaya uğrama ihtimalini barındıran bir süreç olmaktadır.

 

  • Kuşaklararası travmaları besleyen en önemli duygu mağduriyet duygusudur. Kendilerini mağdur olarak gören gruplar tekrar mağdur olmamak için şiddeti kullanılarak yeni intikam alma döngüleri yaratmaktadır. Bu döngü geniş kitlelerin çaresizlik, aşağılanma ve utanç duygularını paylaştıkları kolektif bir travmaya dönüşerek, ‘zalime’ karşı ‘savaşan’ bir kimlik algısı oluşturmuş ve başka travmalar üretmeye başlamıştır.

 

Dolayısıyla Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dopdolu olan, travmaların sürekli üretildiği bir coğrafya da hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. Ancak travma mağdurları için var olan kaynakların yeterli ve iyi-koordine edilmiş olduğunu söyleyemeyiz. Boyuna travma üreten, kimi dezavantajlı/azınlık kesimlerini boyuna örseleyebilen ve örselediklerine de dönüp bakmayan bir toplumun barış ve dayanışma içinde hissetmesi mümkün değildir.


 

Nefret, düşmanlık ve suçluluk duygularını bir kuşaktan ötekine aktaran zinciri koparmamız için birbirimizden destek alarak iyileşmeyi, barış içinde yaşayıp gelişebilmeyi öğrenmemiz gerekir.

 

Bireysel ve toplum kimliğinde onarımın sağlanması için birlikte birbirinden güç alarak yenilgileri, kayıpları, matemi yeniden gözden geçirmelerine ihtiyacımız vardır. Tüm bu adımlar, travmaları ve kayıpları geçmişte bırakarak şiddete karşı birlikte zafer kazanmanın ve barışa yönelik tarih yazmanın başlangıcını oluşturur.


 

Bu amaçla, travma uzmanlarının eğitim, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini halkımıza götüreceği ilk Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi 2020-2021 tarihleri arasında açmayı hedefliyoruz.

Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezinin işleyişini etkin kılmak açısından Türkiye de cinsel istismar yaygınlığını, etkilerini ve neden olan risk faktörlerini anlamak ve önlemek amacıyla yürüttüğümüz Araştırmaya katılmak isterseniz: