Çocukları Cinsel İstismardan Korumanın Yolları:

Çocuklarınıza Anne Baba Olmaktan Ziyade Okul Olun!: Cinsel İstismar Hakkında Konuşun.

#birşeysöyleyin

KARANLIĞI ARALAMAK İÇİN ÇOCUKLARA SÖYLEYİN:

1.

1 yaşından itibaren çocukların beden algısı ve güvenliği için yalın bir dil ile:

‘‘Bu senin başın, kulakların, gözlerin, ağzın, kolların, göğüslerin, bacakların, ayakların ve özel bölgelerin (cinsel bölgelerini gösterin). Bedeninin ona ait ve çok özel olduğunu’’ söyleyin.

1. Cinsel İstismar Gücünü Sessizlikten Alan Bir Salgındır!: Cinsel İstismar Gerçeklerini Öğrenin.


Cinsel istismar, yetişkinlerin zorlama, kandırma, rüşvet, korkutma, tehdit ve baskı yollarını kullanarak çocukla her türlü cinsel edimde bulunmasıdır.

Çocuğun cinsel olarak istismar edilmesine göz yummak da cinsel istismardır.

Bir çocukla ve dokunmayla başlayan cinsel istismar sır olarak saklandığı müddetçe tecavüze kadar vararak ve onlarca çocuğu mağdur ederek şiddetini artırır.

İntihara kadar varan yıkıcı etkilere sahip olması ve bu etkilerin farklı gelişimsel dönemlerde yeni travmalar üretmesi nedeniyle çocuk cinsel istismarı “Çoğul Travma” olarak tanımlanır.
2. Cinsel İstismar ‘Kötü Dokunma’ Değildir! : Cinsel İstismar Türlerini Öğrenin


Cinsel istismarı sadece ‘‘kötü dokunma’’ olarak tanımlamak, ‘’iyi’’ ve ‘‘kötü’’ dokunma kavramlarına sığdırarak anlatmak eksik ve yetersiz kalır. Ayrıca, ‘‘kötü’’ kavramı cinsel içerikli davranışları tanımlamayan, gündelik dilde çok kullanıldığı için istismarı sıradanlaştıran bir kavramdır.

Cinsel istismar, farklı şiddet türlerini barındıran cinsel yaklaşımlar ve davranışlardır.

Çocuklara, Cinsel Amaçlı Yaklaşımların ve Sevgi Amaçlı Yaklaşımların neleri kapsadığını açıklayarak cinsel istismarı anlatmalısınız.

Bunlar:

 • Çocuğa cinsel içerikli laflar atmak, şakalaşmak ve konuşmalar yapmak,
 • Çocuğa pornografik film seyrettirmek, fotoğraflar göstermek,
 • Çocuğa cinsel organ göstermek, çocuğun cinsel organlarını göstermesini istemek,
 • Çocuk banyodayken, çıplak iken gizli veya açık olarak seyretmek,
 • Çocuğa insanlar ya da hayvanlarla olan cinsel ilişkiyi seyrettirmek,
 • Çocuğu başkasıyla cinsel etkileşime sokmak ve seyretmek,
 • Çocuğun cinsel edinim sırasında, cinsel pozisyonlarda, çıplak veya yarı çıplak fotoğraflarını çekmek,
 • Çocuğun cinsel bölgelerine (göğüs, vajina, penis, anüs, ağız) el, cinsel organ, ağız ya da aletle dokunmak/sürtünmek/ovmak/öpmek,
 • Çocuğun, failin cinsel bölgelerine (göğüs, vajina, anüs, ağız) el, cinsel organ, ağız ya da aletle dokunması, öpmesi, ovması veya sürtünmesi içi zorlamak,
 • Çocuk ile anal ya da vajinal cinsel ilişkiye( penetrasyon) girmek.

Türkiye’de anal sürtünmenin erkek çocuklarda; röntgencilik, okșama ve öpmenin kız çocuklarında daha yüksek oranda olduğu, çocukların yaşı arttıkça birden fazla istismar türüne maruz kaldıkları, kız çocuklarında vajinal, erkek çocuklarında anal ilişki (penetrasyon) türündeki istismara daha yüksek oranda maruz kaldıkları bilinmektedir.
3. İhmal Edilen Çocuk İstismar Edilir!: Çocuklarla Şefkatli ve Koruyucu İlişkiler Kurun


İstismarcıların asıl hedef kitlesi istismarın ne olduğunu bilmeyen ve ifade edemeyen çocuklardır. Cinsel istismar olaylarının 80%'inden fazlası çocukların bilgisiz, yalnız, korunmasız, gözetimsiz bırakıldığı durumlarda meydana gelir.

İstismarcılar, ebeveynleri tarafından hırpalanan, duygusal yoksunluk çeken, sevgi ve şefkat ihtiyaçları karşılanmayan çocukları kolaylıkla kandırıp manipüle ederler.

Duygusal olarak yoksun çocuklar maruz kaldıkları istismarı ebeveynleriyle paylaşmaktan kaçınırlar.

İstismarcılar uysal, sessiz, yalnız ve içine kapanık olan çocukları cinsel açıdan hem çekici bulur hem de kolay hedef olarak görürler.

Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha fazla cinsel istismara maruz kalmaktadır.

Kız çocuklarının bekaretlerini kaybetme ve hamile kalma riski taşımaları nedeniyle istismarcıların erkek çocuklara yönelik saldırıları da gittikçe artmaktadır.

Çocuğun cinsel konulara yönelik merakı oldukça doğal ve insanidir. Bu merakın karşılanmıyor oluşu, çocuğu istismarcılara karşı zayıf bırakır.

Çocuğun Gelişimine katkıda bulunmak ve istismardan korumak için bilimsel temelli, evrensel değerlere ve insan haklarına uygun cinsellik eğitimi verilmelidir.
4. Bazen En Derin Yaralar Ailede Açılır!: Kimler İstismar Eder Öğrenin


İstismarcıların çoğu çocuğun tanıdığı biridir. Bu nedenle çocuğa kolay erişir ve istismar eder. Çocuğu, cinsel amaçlı yaklaşanların sadece yabancılar değil tanıdık biri olabileceği konusunda uyarmak önemlidir.

Cinsel istismar sırasıyla aşağıda ki ilişkilerde daha fazla görülür:

 1. Baba-çocuk ilişkisi,
 2. Dede-torun ilişkisi,
 3. Ağabey-kardeş ilişkisi,
 4. Akraba-çocuk ilişkisi,
 5. Komşu-çocuk ilişkisi,
 6. Öğretmen-çocuk ilişkisi
 7. Yabancı-çocuk ilişkisidir.
5. Çocuklarınıza Anne Baba Olmaktan Ziyade Okul Olun!: Cinsel İstismar Hakkında Konuşun


Çocuklar cinsel istismarın ne olduğunu kendilerine yapılanın suç olduğunu, onlara cinsel amaçla yaklaşan birini reddetmeye, ihbar ve şikâyet etmeye hakkı olduğunu öğrenirse istismara karşı kendilerini koruyabilirler.

Çocukların cinsel amaçlı bir yaklaşımı, sevgi amaçlı yaklaşımlardan ayırabilmesi için onlara beden güvenliği, cinsellik, cinsel istismar türleri hakkında açık ve yaşlarına uygun bilgiler vermelisiniz. Bu bilgileri vermeye erken yaşta başlayın (5 yaş) ve farklı zamanlarda konuşma fırsatları yaratın. Çocukları cinsel istismardan koruyamaya yönelik eğitimin anne babalar tarafından verilmesi, çocuk-ebeveyn ilişkisinde güven ve bağlılığı artırır. Ancak cinsel istismar konusunda çocuğa erişimi olan diğer yakınların da eğitilmeleri şarttır.

Bu bilgileri çocuğa erişimi olan yakınlarının önünde (baba, ağabey, dede, amca, dayı ve çocuğa yakın diğer yetişkinler) ve eşliğinde anlatın. Çocukların doğru bilgilerle donatılması istismar eğilimi olan ya da istismar girişiminde bulunmuş kişilerin cesaretini kırar. Yaptıklarının ya da yapacaklarının ortaya çıkacağı korkusu istismarcıları eylemlerinden vazgeçirebilir.

Yetişkinler, sevgi amaçlı dokunma için dahi çocuklardan her zaman izin istemeli ve onay beklemelidir. Böylece çocuk; bedenine yönelik izinsiz müdahalelerin kabul edilemez olduğunu ve insanların kendisinden onay alması gerektiğini öğrenir.

Cinsel amaçlı yaklaşım hakkında bilgiyi çocuğa erişimi olan yakınlarının (baba, ağabey, dede, amca, dayı ve çocuğa yakın diğer yetişkinler) eşliğinde anlatın. Çocukların doğru bilgilerle donatılması istismar eğilimi olan ya da istismar girişiminde bulunmuş kişilerin cesaretini kırar. Yaptıklarının ya da yapacaklarının ortaya çıkacağı korkusu istismarcıları eylemlerinden vazgeçirebilir.

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar da cinsel istismara sıkılıkla maruz kalırlar. Çocuklara temel cinsellik, beden güvenliği ve cinsel istismar eğitimleri verebilirsiniz. İstismarın ne olduğunu anlayabilirler ama ifade etmede zorluk çekebilirler. Cinsel amaçlı bir yaklaşımı anlatmaları için ortak bir ses veya davranışı içeren bir dil oluşturabilirsiniz (örneğin; çocuk eliyle dur/yumruk işareti yaparak istismarı, uzağı/yakını göstererek istismarcının aileden ya da yabancı biri olup olmadığını anlatabilir). İleri seviyede bir öğrenme güçlüğü varsa barınma, bakım ve eğitim koşullarının güvenli olduğundan emin olmalısınız.
6. Çocuğun Ruhunda Açılan Yara: Travmayı Belirleyen Koşulları Öğrenin


Aşağıdaki koşullar mevcut ise çocuğun yaşadığı travma ağır ve derin olur: 1. İstismarın çok erken yaşlarda başlaması, sık olması ve uzun sürmesi

2. İstismarcının çocuğun tanıdığı biri olması

3. Çocuğun istismara tehdit yoluyla zorlanması

4. İstismarın fiziksel ya da sözlü şiddet içermesi

5. Cinsel ilişkinin olması

6. İstismar ortaya çıktığında aile ve çevrenin verdiği olumsuz tepkiler

7. Tıbbi, yasal ve soruşturma süreçlerinin katı ve yargılayıcı olması

8. Verilen tıbbi ya da psikolojik desteğin yetersizliği
7. Çocuk Acılarını Bağıra Bağıra Anlatmıyor Diye Derdi Yok Diyemezsiniz!: Cinsel İstismar İzlerini Öğrenin


Çocuğun yaşadığı dram ne olursa olsun en büyüğü acının tek başına çekilmesidir. Çocuk güvendiği kişilerce ihmal ve istismara maruz kalıyor ve kimse fark edip çocuğu korumuyorsa başka hiçbir şey bu acıdan daha yıkıcı olamaz. İhmal edilen, cinsel şiddete maruz kalan bir çocuğun öğreneceği tek şey, insanlardan korkmak, sokaklara kaçmak veyahut yıkıcı yollarla acılarını uyuşturmak olacaktır.

Cinsel İstismara maruz kalan her çocuk istismarın izlerini ruhsal ve bedensel olarak taşır. Çünkü travmanın yol açtığı duyusal ve duygusal ayaklanma acının ete, kemiğe işlemesi gibi çocuğun bedeni, hafızası ve davranışlarına işlenir. Çocuğun belirti ve sorunları aslında maruz kaldığı şiddetin acısını gösteren bir Dil olur. Bu Dil’i bilmek ve anlamak zorundasınız.

 1. Tipik duygusal veya davranışsal izleri yaygındır. Bu ‘istismar tepkiselliği’ olarak bilinir. Çocuğun, yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar sergilemesi ve cinsel içerikli konuşmalar yapması cinsel istismarın en dramatik göstergesidir.

Bunlar:

 • Arkadaşlarının ve yetişkinlerin cinsel bölgelerine dokunma,
 • Kendi cinsel bölgelerini gösterme,
 • Kendine yapılan cinsel istismarı taklit etme,
 • Cinsel bölgelere ağzını koyma,
 • Cinsel eylemlere dair konuşma,
 • Ortalık yerde çok sık mastürbasyon yapma,
 • Cinsel bölgelere cisim koyma,
 • Rastgele cinsel ilişkiye girme ve bu tür teklifleri yapma gibi davranışları istismar mağduru çocukları belirlemede ölçüt olarak kullanılabilir.

Bazı çocuklarda hiçbir ize rastlanmayacağını unutmayın. İstismarcılar çocukları zor kullanmaktan çok kandırarak, ödüller vererek bir iz bırakmamaya aşırı özen gösterirler. Bu nedenle, çocuğun cinsel amaçlı yaklaşımlar hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir.

Çocuk içine kapanıyor, kaygı düzeyi artmış görünüyor veya belirli bir yetişkinle olmaya direnç/tepki gösteriyorsa çocuğa anlayışla yaklaşın ve durumunu gözlemleyip nedenlerini ev, sokak, okul üçgeninde araştırın.

2. Cinsel istismarın bedensel belirtileri ise:

a. Cinsell bölgelerde kızarıklık, berelenme (ezik-çürük), döküntü veya şişlik, idrar yolu enfeksiyonları; kızlık zarı dokusunda belirgin yırtılmalar, zarın normal biçiminden sapması veya kızlık zarında çürükler. b. Çocuğa yapılan cinsel saldırı kızlık zarında doku hasarı olmaksızın da gerçekleşebilir. Kızlık zarının esnek olması nedeniyle penisin girmesi ya da parmak sokulması kızlık zarının sadece geçiş bölgesinde bir büyümeye neden olmuş olabilir. c. Anal kaslar her ne kadar esnek olsalar da çocuk diz-göğüs pozisyonundayken nazikçe kaba etlerinin çekilmesi durumunda, karşıdan karşıya 15 cm çapından daha çok genişlemesi ve anal bölgede berelenme izlerinin olması. d. Cinsel istismar olduğundan şüphelendiğiniz fiziksel belirtiler bulursanız, resmi kurumlarda bir profesyonel tarafından çocuğun derhal muayene edilmesini ve rapor tutulmasını sağlayın. Eğer çocuğun muayene edilmesi haftalarca gecikirse berelenme kanıtları kaybolur.
8. Suçluyu Tanıyın!: İstismarcı Nasıl Çalışır Öğrenin


 • İstismarcı, istismarı başlattığına, istismara izin verdiğine çocuğu inandırarak suçlu ve utanç içinde hissetmesini sağlar.

 • İstismarcı, cinsel amaçlı davranışların doğruluğu/yanlışlığı olduğu konusunda çocuğun kafasını karıştırarak onu manipüle eder.

 • İstismarcı istismarın bir sır olarak saklanması konusunda çocuğu tehdit eder ya da çocuğa hediyeler veya ödüller vererek susmasını sağlar.

 • İstismarcı, kimsenin çocuğa inanmayacağı, ailesinin sorunlar yaşayacağı ve çocuğun cezalandırılacağı korkularını üreterek istismarın sır olarak kalmasını sağlar.

 • İstismar ortaya çıktığında suçunu inkar etmeye ya da çocuğun yalan söylediğini, iftira attığını söyleyerek durumu manipüle etmeye çalışır.
9. Anne Baba Olmaktan Ziyade Çocuklarınıza Yuva Olun!: Cinsel İstismar Açığa Çıktığında Çocuğu Koruyun


 • Çocuğun değil, istismarcının aileden uzaklaştırılması ve hakkında suç duyurusunda bulunulması ailenin ve çocuğun ruhen toparlanması açısından oldukça önemli bir adımdır. Yardım alacağınız kurumları burada bulabilirsiniz.
 • Örselenmiş aile yapısının iyileşmesini ve güçlenmesini sağlayan en önemli etken onarıcı adaletin sağlanmasıdır. Bunun için istismarcının suçundan ötürü yargılanıp cezalandırılması, çocuk ve ailesinin hukuki, ekonomik, ruhsal ve sosyal olarak desteklenmesi oldukça önemlidir.
 • Yazılı ve görsel basında çocuğun istismarının ayrıntılarıyla, kendisi ve ailesine ait özel bilgi ve fotoğraflarının paylaşılması; istismar, adli ve yasal süreçlere dair abartılı ve katı yorumların yapılması travmayı derinleştiren koşullardır. Çocuk ve ailesinin yüksek yararı için adli, hukuki süreçlerin bu hassasiyetle yapılması sağlanmalıdır.
 • İstismar ortaya çıktığında, aile ve sosyal çevresinin çocuğa verdiği suçlayıcı ve yargılayıcı tepkiler çocukta yeniden travmaya yol açabilir. Buna bağlı olarak çocuk uğradığı istismarı gizleme veya inkâr etme eğilimi geliştirebilir.
 • Çocuğa vereceğiniz tepkilerin yargılayıcı ve suçlayıcı olmamasına dikkat edin. İstismar açığa çıktığında abartılı tepkiler vermeyin. Çocuğa size anlattığı için teşekkür edin, cesaretini övün ve her şeyin düzeleceğine dair güvence verin.
 • Maruz kaldığı cinsel istismardan hiç bahsetmemek, olmamış gibi davranmak aslında çocuğun kendi gerçekliğinden uzaklaşıp yabancılaşmasına neden olabilir. Çocukta zaten net sınırlarla belli olmayan gerçeklik algısının bozulmaması için acısını yaşamasına izin, yer ve yön vermek gerekir.
 • Yetişkin aile üyelerinin travmanın etkileriyle sağlıklı bir biçimde başa çıkmaları çocukların da travma etkileriyle başa çıkmalarını ve hayata olan uyumlarını yeniden sağlar. Çocuklarınızın gücü olabilmek için siz de duygularınızı ifade edin, aile ve sosyal çevrenizden destek alın.
 • Çocukla sıcak, şefkatli, güvenli bir ilişki kurup etkileşiminizi artırın. Çocuğa sonraki süreçler hakkında bilgi vererek güvende ve kontrolde hissetmesini sağlayın. Konuyla ilgili konuşması için zorlamayın ama sık sık gündeme getirme ihtiyacı hissediyorsa dinleyin. Meraka dayalı sorular değil (nerede oldu, nasıl oldu ne zaman başladı ne yaptı, vb.), duygularına dayalı sorular sorun (nasıl hissediyorsun, duyguların neler, vb.).
 • İstismarın etkisiyle çocuklar duygusal, sosyal ve zihinsel olarak gerilemeler gösterebilirler. Bu durumu anlayışla karşılayın. Çocuk sorumluluklarını aksatıyorsa bu konuda beklentilerinizi geçici bir süre için erteleyin. Çocuğun duygularını ifade edebilmesi için yapılandırılmış, basit ev içi oyunlar kurun ve arkadaşlarıyla oyun ve rehabilitasyon uğraşlarına yönlendirin.
 • Çocuk cinsel bilgi ve deneyimlerini bazen sözel olarak gündeme getirip cinsel içerikli oyunlar oynamaya devam edebilirler. Tepkisel olmadan bu davranışların kaynağını açıklayın, diğer çocuk ve yetişkinlerden olumsuz tepkiler almaması için kontrol etmesi gerektiğini söyleyin.
 • Ailenin iyileştirici gücü azımsanmayacak kadar fazladır. Yaralı bir çocuğu sadece şefkatli bir ilişki iyileştirir. Aile üyelerinin ve diğer yakınlarının (öğretmenler de dahil olmak üzere), çocukla kuracağı şefkat ve güvene dayalı etkileşimleri çocuğun travmanın etkileriyle başa çıkmasına çok yardımcı olur. Çocuk ve ailesinin başa çıkmakta zorlandığı durumlarda profesyonel yardım almaları da iyileşmeyi hızlandırır.
11. İSTİSMARCIYA MEKTUP!


Her kimsen!

Artık her şeyi biliyorum.

Çocuklarla her tür cinsel ilişki yanlıştır, ahlaksızlıktır, sapkınlıktır ve suçtur!

Bana karşı işlediğin suçun kabul edilemez olduğunu, bunun asla sır olarak saklanmaması, seni ihbar etmem ve kimlere ihbar etmem gerektiğini öğrendim.

Bunun bir hastalık olmadığını biliyorum.

Duygusal ve ahlaki olgunluğa erişmemiş, sorunlarını çözemeyen, stresle başa çıkamayan, dürtülerini denetleyemeyen, insan olmayı başaramamış zavallı kişilerin çocukları istismar ettiğini öğrendim.

Bu şiddete engel olabileceğini biliyorum.

Dürtülerini denetim altında tutmayı öğrenebileceğini, bu suça neden olan sorunlarını çözebileceğini ve yardım alabileceğin birçok yerin ve yöntemin olduğunu öğrendim.

Sapkın/zalim/zavallı bir suçlu değil; vicdanlı, şefkatli bir insan olarak yaşamayı seçebileceğini öğrendim.

ÇOCUK
13. Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Kurulması


 • Ülkemiz şiddet döngüsü bağlamında sürekli travma üreten, kırılgan bir coğrafyadır. Ciddi deprem riski altında yaşayan Türkiye’de, deprem travması tehdidi sürekli hale gelmiştir.
 • Kadınlara ve çocuklara yönelik ev içinde ve sokakta uygulanan şiddettin öteden beri oldukça ciddi bir problem olmasıyla birlikte, özellikle kadına ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir.
 • Zamanında gerektiği gibi yüzleşilmemiş eski politik, etnik katliamlar ve kırımlar yavaş yavaş toplumun gündemine girmekte ve ciddi sosyo-psikolojik sarsıntılara neden olmaktadır. Katledilenlerin çocukları ile torunları hala aramızda yaşamaktadır. Bu süreç onlar için yeniden travmaya uğrama ihtimalini barındıran bir süreç olmaktadır.
 • Kuşaklararası travmaları besleyen en önemli duygu mağduriyet duygusudur. Kendilerini mağdur olarak gören gruplar tekrar mağdur olmamak için şiddeti kullanılarak yeni intikam alma döngüleri yaratmaktadır. Bu döngü geniş kitlelerin çaresizlik, aşağılanma ve utanç duygularını paylaştıkları kolektif bir travmaya dönüşerek, ‘zalime’ karşı ‘savaşan’ bir kimlik algısı oluşturmuş ve başka travmalar üretmeye başlamıştır.
Dolayısıyla Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dopdolu olan, travmaların sürekli üretildiği bir coğrafya da hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. Ancak travma mağdurları için var olan kaynakların yeterli ve iyi-koordine edilmiş olduğunu söyleyemeyiz. Boyuna travma üreten, kimi dezavantajlı/azınlık kesimlerini boyuna örseleyebilen ve örselediklerine de dönüp bakmayan bir toplumun barış ve dayanışma içinde hissetmesi mümkün değildir. Nefret, düşmanlık ve suçluluk duygularını bir kuşaktan ötekine aktaran zinciri koparmamız için birbirimizden destek alarak iyileşmeyi, barış içinde yaşayıp gelişebilmeyi öğrenmemiz gerekir.

Bireysel ve toplum kimliğinde onarımın sağlanması için birlikte birbirinden güç alarak yenilgileri, kayıpları, matemi yeniden gözden geçirmelerine ihtiyacımız vardır. Tüm bu adımlar, travmaları ve kayıpları geçmişte bırakarak şiddete karşı birlikte zafer kazanmanın ve barışa yönelik tarih yazmanın başlangıcını oluşturur.

Bu amaçla, travma uzmanlarının eğitim, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini halkımıza götüreceği ilk Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi 2020-2021 tarihleri arasında açmayı hedefliyoruz. Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezinin işleyişini etkin kılmak açısından Türkiye de cinsel istismar yaygınlığını, etkilerini ve neden olan risk faktörlerini anlamak ve önlemek amacıyla yürüttüğümüz Araştırmaya katılmak isterseniz: https://forms.gle/u5tnt7rBPsQAK2ex6
10. ANNE BABALARA MEKTUP!


Sevgili Anneler Babalar,

Biz çocukların ilk okulu büyüdükleri evleridir.

Bizler anne babalarımızdan sevmeyi, saygı duymayı, paylaşmayı, onarmayı ve merhamet etmeyi öğrenerek ya da control etmeyi, aşağılamayı, nefret etmeyi, terketmeyi, cezalandırmayı öğrenerek büyürüz.

Siz yetişkinler insan olarak ilişki kuramıyor, sevemiyor, öfkenizi kontrol edemiyor, sorunlarınız çözemiyor ve bu yüzden çocuklarınızı yaralayarak büyütüyorsanız şimdi ve gelecekte işlenecek tüm suçların ortağı sayılırsınız!

İstismarcılar ve diktatörler katı yürekli vicdansız olsalar bile her insan yavrusu gibi iyi insan olma şansıyla başlamışlardı hayatlarına. Bu insanların geçmişlerine baktığımızda yaşadıkları çocukluk travmaları nedeniyle yüreklerinin neden katılaştığını, insan olma şanslarını ne zaman yitirip şiddetsever bir zalime dönüştüklerini anlayabilirsiniz.

Bizlere uyguladığınız şiddetin her türü, biz çocuklara sevgiyi ve saygıyı hak etmediğimizi, çaresiz, zavallı küçük insanlar olduğumuzu açıkça söyleyen zalim bir dildir. Bu yüzden bizler ilerde insan haklarını savunmayabilir, acı çekenlere empati duymayabilir, fiziksel acıyı bir tehlike sinyali olarak tanımayabilir ve şiddeti güçlü hissetmek ve insanları kontrol etmek için kullanabiliriz!

SİZ yetişkinler ne olursa olsun ne zaman olursa olsun BİZ ÇOCUKLARLA ilişkilerinizi şefkatli bağlılıklara dönüştürebilirseniz bizlere ve bizden sonra gelecek kuşaklara şiddetsiz, savaşsız bir ilişki kültürünü miras bırakmış olursunuz.

Sizlerden şiddetsiz sıcacık bir yuva istiyoruz. Bizleri olduğumuz gibi kabullenen, kendimizi korumamız için bize rehberlik eden, hatalarımızdan çok doğrularımızı görüp takdir eden, üzgün olduğumuzda pamuk bir yorgan gibi sarıp sarmalayan bir yuva çok istiyoruz.

Ancak böyle bir yuva da hayat tüm güzelliğiyle gürül gürül akar içimizde ve gurur duyacağınız vicdanlı, adil ve barışçıl insanlar olarak büyüyebiliriz.

Sevgi ve saygılarımızla,

ÇOCUK
12. ÇOCUKLARA MEKTUP!


Sevgili Çocuklar,

Bazen ailenizden, tanıdıklarınızdan ya da tanımadığınız biri kuralları yıkarak cinsel amaçla sizlere yaklaşabilir.

Cinsel istismarın gizli kalması için sizlere ödüller verebilir, size özel bir ayrıcalık sağlayabilir, sizi tehdit edebilir, istismarın sizin suçunuz olduğunu ya da kimsenin size inanmayacağını ya da paylaşırsanız ailenize zarar vereceğini söyleyebilir.

Sevgili çocuklar hiç kimsenin, anne, baba, ağabey, teyze, amca, dayı, dede, komşu, öğretmen ve hatta arkadaşlarınız sizi rahatsız edecek bir şekilde davranması ve dokunması doğru değildir.

Vücudunuz sizin ve yalnız sizindir.

Sizi rahatsız eden birine her zaman ‘’hayır’’ demeye ve onu şikayet etmeye hakkınız vardır. Eğer bu konuyu anne ve babanızla konuşmaya çekiniyorsanız ailenizden başka biriyle ya da okulunuzdan ve akrabalarınızdan biriyle paylaşabilirsiniz.

Yakın çevrenizde güvenecek birini bulamıyorsanız size en yakın karakola şikayette bulunabilirsiniz.

Bu numaralardan arayabilirsiniz:

 • Kadın Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma

 • ALO 183

 • Alo Polis

 • ALO 155

 • İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım/İhbar

 • ALO 157

 • Jandarma Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği

 • ALO 156

Böyle davranmak çok cesurca ve takdir edilecek bir davranış olur; çünkü o kişinin hem cinsel istismarın bir suç olduğu kuralını öğrenmesine yardımcı olur hem de daha fazla suç işlemesine engel olursunuz.

Sizleri çok seviyoruz. Her zaman da yanınızdayız.

Sevgi dolu, adil ve barışçıl bir dünya da yaşamanız içinde çok çalışacağız.

Sevgiyle, güzellikle kalın.

Dünya İnsani Dayanışma

World Human Relief
1. Sexual Abuse is an Epidemic that gets its Power from Silence!: Learn About Sexual Abuse


Sexual abuse is when adults make all kinds of sexual acts with the child by means of coercion, deceit, bribery, intimidation, threat and pressure.

Allowing child sexual abuse is also sexual abuse.

Sexual abuse begins with a child and a touch, its violence increases by reaching up to rape and victimizing dozens of children as it is kept a secret.

Child sexual abuse is defined as Multiple Trauma because it has destructive effects that lead up to suicide and these effects produce traumas in different developmental periods.
2. Sexual abuse is not a ‘Bad Touch’! : Learn the types of sexual abuse


Describing sexual abuse as a ‘bad touch’, fitting the words ‘good’ and ‘bad’ into the touching term is incomplete and inadequate. Furthermore, the concept ‘bad’ does not define sexual behaviors, does not specify the types of sexual violence it contains, and even normalizes abuse because it is widely used in everyday language.

Sexual abuse is a sexual approach that involves different types of violence for sexual purposes. In addition, children are exposed to many abusive and non-contact abuses.

You should tell children about sexual abuse by explaining the concepts of Sexual Oriented Approach and Love Oriented Approach and specifying the types of sexual approach.

These are:

 • Making sexual statements to the child, joking and making speeches,

 • Showing children pornographic movies, photos,

 • To show the child genitals, to ask the child to show their genitals,

 • Watching the child in the bathroom, naked, hidden or open,

 • Making the child watch sexual intercourse with humans or animals,

 • Sexually interacting the child and watching the child,

 • Taking pictures of the child naked or semi-naked during sexual acquisition, in sexual positions,

 • To touch / rub / kiss child's sexual areas (chest, vagina, penis, anus, mouth) with hand, genitals, mouth or instrument,

 • To force the child to touch, kiss, rub or rub against the perpetrator's sexual areas (chest, vagina, anus, mouth) by hand, genitals, mouth or instrument,

 • Having anal or vaginal sexual intercourse (penetration) with the child.
3. Neglected children are abused!: Build compassionate and protective relationships with children


The main target group of abusers is children who do not know and cannot express what abuse is. Being easily “accessible to infants and children is a major risk factor.

More than 80% of sexual abuse cases occur when children are left uninformed, alone, unprotected, unattended.

Children who are battered by their parents, who suffer from emotional deprivation, who do not meet the needs of love and compassion are the children easily manipulated by the abusers. These children avoid sharing their abuse with their parents.

Abusers find children who are docile, silent, lonely and withdrawn sexually attractive and easy to target.

Girls are exposed to more sexual abuse than boys. However, as the girls are at risk of losing their virginity and becoming pregnant, the attacks of exploiters against boys are also increasing.

The child's curiosity about sexual issues is quite natural and human. The fact that this curiosity is not met leaves the child more vulnerable to abuse.

In order to contribute to their development and to protect against abuse, scientific education should be provided in accordance with universal values ​​and human rights.
4. Sometimes the deepest wounds open in the family!: Find out who is abusive


One of the reasons why sexual abuse rates are so high is that the abusers are usually relatives of the child and have easy access to children. It is very important to teach children that sexual abuse comes not only from strangers but also from relatives.

Sexual abuse is more common in the following relationships, respectively:

1. Father-child relationship,

2. Grandfather-grandchild relationship,

3. Brother-sister relationship,

4. Relation-child relationship,

5. Neighbor-child relationship,

6. Teacher-child relationship

7. Stranger-child relationship
5. Become a school for your children rather than being a parent!: Talk about sexual abuse


Children can protect themselves against abuse if they find out what sexual abuse is, what is done to them is a crime, that they have the right to deny someone who approaches them for sexual purposes, to report and complain.

For children to distinguish a sexual approach from a love-oriented approach, you must give them clear and age-appropriate information about body safety, sexuality, and types of sexual abuse.

Start providing this information at an early age (4-5 years) and create opportunities to speak at different times. Parents' education to protect children from sexual abuse increases trust and commitment in the child-parent relationship. However, other relatives who have access to the child must be educated on sexual abuse.

Adults should always ask for permission and expect approval from children, even for affectionate touch. Thus, the child learns that unauthorized interventions to his / her body are unacceptable and that people should obtain their consent.

Tell children about the sexual approach with the relatives of the child present (father, brother, grandfather, uncle, uncle and other adults close to the child) which have access to the child.

Equipping children with the right information discourages people who have a tendency to abuse or have attempted abuse.

Fear that what they do or what they will do can discourage abusers from their actions.

Children with learning difficulties are often exposed to sexual abuse. You can provide basic sexuality, body safety and sexual abuse training to children. They can understand what abuse is but may have difficulty expressing it. You can create a language that includes a common voice or behavior to describe a sexual approach and the abuser. If you have an advanced learning disability, you should ensure that housing, care and education are safe.
6. Wounds in the child's soul: Learn the conditions determining sexual abuse trauma


The trauma experienced by the child is severe and profound if the following sexual abuse conditions exist:

 • Abuse starts at a very early age, is frequent and lasts long.
 • That the abuser is someone the child knows.
 • Forcing children into abuse through threats.
 • The abuse involves physical or verbal violence.
 • Sexual intercourse.
 • Negative reactions from family and environment when abuse occurs.
 • Medical, legal and investigative processes are rigid and judgmental.
 • Inadequate medical or psychological support.
7. You cannot say that the child has no pain because he/she is not shouting!: Recognize the traces of sexual abuse in a child


Regardless of the drama the child is experiencing, the biggest one is suffering alone. Nothing else can be more devastating than this pain if the child is exposed to neglect and abuse by the people he/she trusts and nobody realizes and protects the child.

The only thing a neglected child exposed to sexual violence will learn is to fear people, flee the streets, or numb their pain in destructive ways.

Every child who is exposed to sexual abuse carries the traces of abuse mentally and physically. Because, the sensory and emotional uprising caused by the trauma is committed to the child's body, memory, and behavior, such as pain committing to flesh and bone. The child's symptoms and problems are actually a language that shows the pain of the violence they are subjected to. You have to know and understand this Language.

1. Typical emotional or behavioral scars are common. This is known as abuse responsiveness. The most dramatic indication of sexual abuse is that the child exhibits sexual behaviors that are not appropriate for his age and gives sexual content.

These are:

 • Touching the sexual areas of friends and adults,
 • Showing his/her sexual area,
 • Imitating sexual abuse,
 • Putting his/her mouth in sexual areas,
 • Talking about sexual acts,
 • Masturbating frequently in public places,
 • Inserting objects into sexual areas,

Behaviors such as random sexual intercourse and making such offers can be used as criteria for identifying child victims of abuse.

Note that some children will not have any telltale signs. Abusers take extreme care to not leave a mark by tricking the child by giving rewards rather than forcing them. Therefore, it is very important to inform the child about sexual approaches.

If the child is withdrawn, shows it in his/her behavior, appears to have increased anxiety, or is resistant to being with a particular adult, approach the child with understanding and observe the situation and investigate the causes at home, street, and school triangle.

2. Physical symptoms of sexual abuse:

 • Redness, bruising (bruise), rash or swelling in the genital area, urinary tract infections; significant rupture of hymen tissue, deviation of membrane from normal form or bruises on hymen.
 • Sexual assault on the child may also occur without tissue damage to the hymen. As the hymen is flexible, insertion or insertion of the penis may have caused an enlargement only in the transition region of the hymen.
 • Although the anal muscles are flexible, if the child is in the knee-chest position, gently pulling coarse meats more than 15 cm in diameter and bruising marks on the anal area.

 • If you find physical symptoms that you suspect are from sexual abuse, have the child examined by a professional at an official institution and have a report taken. If the child's examination is delayed for weeks, evidence of bruising is lost.
8. Know the criminal!: Learn how the abuser works


 • The abuser makes the child feel guilty and ashamed by convincing the child that he or she has initiated or allowed the abuse.
 • The abuser manipulates the child by confusing him about the correctness / falseness of sexual behaviors.
 • The abuser threatens the child to keep the abuse a secret or makes the child be silent by giving gifts or rewards.
 • The exploiter ensures that the abuse remains a secret by producing fears that no one will believe the child, that his or her family will have problems and that the child will be punished.
 • When abuse occurs, the abuser tries to deny his guilt or to manipulate the situation by saying that the child is lying, slandering.
9. Rather than being a parent be a home to your children!: Protect the child when sexual abuse is exposed


 • The removal of the abuser from the family and filing a criminal complaint against abuser, not the child, is an important step for the recovery of the family and the child spiritually.

 • The most important factor in the healing and strengthening of the traumatized family structure is restorative justice. For this reason, it is very important that the abuser is judged and punished for the crime and that the child and his / her family are supported legally, economically, spiritually and socially.
 • Sharing the details of the child's abuse in the printed and visual media, as well as personal information and photographs of victim and his family; exaggerated and rigid interpretations of abuse, judicial and legal processes are conditions that deepen trauma. For the best interests of the child and his / her family, judicial and legal processes should be carried out with this sensitivity.
 • When abuse occurs, the accusatory and judgmental responses of the family and social environment to the child may lead to re-trauma in the child. Consequently, the child may develop a tendency to hide or deny the abuse.

 • Make sure that your reactions to the child are not judgmental or incriminating. Don't exaggerate when abuse is revealed. Thank the child for telling you, praise his courage and reassure him that everything will be all right.
 • Never mentioning the sexual abuse he / she has been exposed to and pretending that it had not happened can actually lead to alienation from the child's own reality. It is necessary to give place and direction to allow the child to experience his or her pain for the deterioration of the perception of reality which is not yet clear. The ability of adult family members to cope with the effects of trauma in a healthy way re-enables children to cope with the effects of trauma and adapt to life.
 • Build a warm, compassionate, safe relationship with the child and increase your interaction. Make the child feel safe and in control by informing them about subsequent processes. Don't force him/her to talk about it, but listen if she/he often feels the need to raise it. Don’t ask questions based on curiosity (where it was, how it was when it started, what it did, etc.), ask questions based on emotions (how do you feel, what your emotions are, etc.).
 • With the effect of abuse, children may show emotional, social and mental regression. Understand this situation. If the child is disrupting his / her responsibilities, temporarily postpone your expectations.
 • Set up simple, in-house games designed to help the child express their feelings and direct them to play and rehabilitation with friends.
 • The child may occasionally raise their sexual knowledge and experience and continue to play games with sexual content. Explain the source of these behaviors without being reactive, tell them to control their behavior to avoid negative reactions from other children and adults.
 • Although the wound is opened in the family, the healing power of the family is considerable. Only an affectionate relationship can heal an injured child. Family members and other relatives (including teachers), based on compassion and trust with the child, helps the child to cope with the effects of trauma. Seeking professional help also accelerates recovery if the child and his / her family find it difficult to cope.
10. LETTER TO PARENTS


We children's primary school is the home where we grew up.

We grow up by learning to love, respect, share, repair and compassion from our parents, or learn to control, humiliate, hate, abandon, punish.

As adults, if you cannot relate, love, control your anger, solve problems, and raise your children by injuring them, so you are considered a partner of all crimes now and in the future!

Abusers and dictators, even if they were hard-hearted unscrupulous, started their lives with the chance to be a good person like any human offspring. When we look at these people's lives in detail, you can understand why their hearts become solid because of their childhood traumas, when they lose their chance to become human beings and become violent cruel. Every kind of violence you inflict on us is a cruel language that clearly tells us that we do not deserve love and respect for children, that we are helpless, poor little people. Therefore, in the future, we may not defend human rights, empathize with the sufferers, recognize physical pain as a signal of danger, and use violence to feel strong and control people!

If YOU can transform your relationships with WE CHILDREN into compassionate loyalty, you will inherit a culture of nonviolent, non-violent relationship to us and to the next generations.

We don't ask you much. We just want a warm home without violence. This is a nest that accepts us as we are, guiding us to protect ourselves, seeing and appreciating our truths rather than our mistakes, and wrapping it up like a cotton quilt when we are sad.

However, in such a home, life flows with all its beauty, and we can grow as conscientious, fair and peaceful people that you will be proud of.

With love and respect,

CHILD
11. LETTER TO THE ABUSER


Now I know everything.

Any sexual relationship with children is wrong, immoral, perversion and crime!

I have learned that the crime you committed against me is unacceptable, that it should never be kept a secret, that I should report you and whom I should report.

I know this isn't a disease.

I have learned that people who have not reached emotional and moral maturity, cannot solve their problems, cannot cope with stress, cannot control their impulses, have failed to become human beings and abuse children.

I know you can prevent this violence.

I have learned that you can learn to control your impulses, solve problems that cause this crime, and there are many places and methods to get help.

I have learned that you can choose to live as a conscientious, compassionate person and not a deviant / cruel / poor criminal.

CHILD
12. LETTER TO CHILDREN


Dear Children,

Sometimes your family, someone you know, or someone you don't know can break down the rules and approach you sexually.

He can give you rewards to keep the sexual abuse confidential, give you a special privilege, threaten you, tell you that it is your fault or that nobody will believe you or harm your family if you share it.

Dear children, it is not right for anyone to behave and touch in a way that bothers you, your mother, father, brother, aunt, uncle, uncle, grandfather, neighbor, teacher and even your friends.

Your body is yours and alone.

You always have the right to say ’no’ to someone who is bothering you and to complain about it. If you are afraid to discuss this with your parents, you can share it with someone else in your family or with one of your school and relatives.

If you can't find someone to trust in your neighborhood, you can go to the nearest police station and make a complaint.

To behave like this would be very brave and appreciated because you helped the person to learn the rule that sexual abuse is a crime and prevent him from committing more crimes.

We love you. We're always there for you.

We will work hard for you to live in a loving, fair and peaceful world.

Stay with love.

World Human Relief
13. Establishment of International Trauma Prevention and Rehabilitation Center


 • Turkey is a fragile geography that constantly produces trauma in the context of the violence cycle. There is a severe risk of living in turkey, it has become a continuous threat of trauma.
 • Although domestic and street violence against women and children has long been a serious problem, violence against women and children has increased in recent years.
 • The old political, ethnic massacres and massacres that were not properly confronted at the time were slowly entering the agenda of the society and causing serious socio-psychological shocks. The children and grandchildren of the murdered still live between us. For them, this process involves the possibility of being traumatized again.
 • The most important feeling that feeds intergenerational traumas is the feeling of victimization. Groups who consider themselves victims are using violence to create new cycles of revenge in order not to become victims again. This cycle turned into a collective trauma in which large masses shared feelings of despair, humiliation and shame, creating a perception of identity that fought against cruelty and started to produce other traumas.

Turkey is replete with history and in a geography where traumas are continuously produced, both the number of trauma victims and their needs are enormous. However, we cannot say that the resources available for trauma victims are adequate and well-coordinated. It is not possible for a society that produces longitudinal trauma and that can subvert the minority groups and not look back at what they do to feel in peace and solidarity.

In order to break the chain that transfers the feelings of hatred, hostility and guilt from one generation to another, we need to learn from each other by healing and living and developing in peace.

We need to reconsider defeats, losses, and mourning by taking strength from each other together to ensure the restoration of individual and community identity. All these steps leave the traumas and losses in the past, together with the beginning of triumphing against violence and making history for peace.

For this purpose, we aim to open the first International Trauma Prevention and Rehabilitation Center between 2020-2021, where trauma specialists will take training, treatment and rehabilitation services to people of Turkey.

If you would want to participate in the study for the International Rehabilitation Center: https://forms.gle/u5tnt7rBPsQAK2ex6 for Trauma Prevention in order to be effective, we have to understand and avoid the effects, risk factors and causes, of the prevalence of sexual abuse in Turkey.